เขาคิชฌกูฏ "ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง"

หมวดหมู่: Highlight Program 2

เขาคิชฌกูฏ "ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง"
2 ก.พ. - 2 เม.ย.

จันทบุรีกำหนดจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565 2 ก.พ.-2 เม.ย. 65 ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีผลตรวจโควิด และจองคิวผ่านแอพคิวคิว
เพจวัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประกาศกำหนดการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 และมาตราการจัดงาน การเข้าร่วมงานประเพณี โดยจะเปิดให้ผู้ที่ศรัทธาขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3) - 2 เมษายน (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) โดยจะมีพิธีบวงสรวง 31 มกราคม 2565 และพิธีเปิดป่า-ปิดงานวันที่ 2 เมษายน 2565
เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้จึงมีมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่การกำหนดจำนวนผู้แสวงบุญต่อช่วงเวลา โดยใน 1 วันจะมีผู้แสวงบุญไม่เกิน 16,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 4,000 คน (ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ช่วงเวลา 00.00-06.00 น.)
และมีมาตรการคัดกรองคนดังนี้
1.ผู้แสวงบุญต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
2.ผู้แสวงบุญต้องมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แสดงผลทดสอบว่า "ไม่พบเชื้อ" (Not Detected)
3.ผู้แสวงบุญที่เคยป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจรักษาว่าหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน
4.ผู้แสวงบุญที่จะมางานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ต้องจองเวลาเข้างาน ในช่วงเวลาที่ทางอุทยานกำหนด โดยจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น ไม่รับ Walk in
หมายเหตุสำคัญมาก: กรณีไม่มีผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้างานประเพณีฯ (เฉพาะเขตอุทยาน) และจะไม่มีการตรวจ ATK หน้างาน
ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ โทร.09-7954-1650
สำหรับ “รอยพระพุทธบาทพลวง” หรือ “รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี รอยพระพุทธบาทดังกล่าวประดิษฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร จึงนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร
รอยพระพุทธบาทพลวงมีการค้นพบราวปี พ.ศ. 2397 แต่ผู้ที่มาบุกเบิกเปิดตำนานรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ให้คนรู้จัก และให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้ สักการะในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ “หลวงพ่อเขียน” (มรณภาพ เม.ย. 55) โดยในปี พ.ศ. 2515 หลวงพ่อเขียนได้บุกเบิกทางขึ้น และนำรถยนต์ขึ้นเขาเป็นครั้งแรก ก่อนจะค่อยๆ พัฒนาเส้นทางขึ้นยอดเขาให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน
รอยพระพุทธบาทพลวงขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่นั้นจะได้บุญสูง อีกทั้งยังเชื่อกันว่า การได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิชฌกูฏ เปรียบได้กับการเข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในแต่ละปีจึงมีพุทธศาสนิกชนนับแสนหลั่งไหลมาสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมหาศาลในทุก ๆ ปี
ใกล้ ๆ กับรอยพระบาทพลวงมี “หินลูกพระบาท” หรือ “หินลูกบาตร” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่ง ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาท อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของเขาคิชฌกูฏแห่งนี้
นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับรอยพระพุทธบาทยังมีประติมากรรมหินรูปร่างแปลกตาที่สอดคล้องกับตำนานทางพุทธศาสนา อาทิ หินพระนอน ลานแข่งรถพระอินทร์ ถ้ำฤาษี หินรูปร่างคล้ายเต่าและช้างใหญ่ รวมถึงรอยเท้าพญามารปรากฏให้เห็นด้วย

ขอขอบคุณ คอลัมน์ ท่องเที่ยว manager.co.th

25 มกราคม 2565

ผู้ชม 2081 ครั้ง

Engine by shopup.com