28 ประเทศ ที่นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) สำหรับคนไทย


16 กรกฎาคม 2016, 16:28:50 by hoteltimeline.com


ข้อมูลจาก: consular กรมการกงสุล 16 กรกฎาคม 2559 *อัพเดทล่าสุด 2016*

ล่าสุดไต้หวัน ยกเว้นวีซ่า 30 วันให้ไทย เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ประกาศว่า เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน

28 ประเทศ ที่นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) สำหรับคนไทย  

1.ประเทศอาร์เจนตินา [อยู่ได้ 90 วัน]

2.บาหร์เรน [อยู่ได้ 14 วัน]

3.บราซิล [อยู่ได้ 90 วัน]

4.บรูไน [อยู่ได้ 14 วัน]

5.กัมพูชา [อยู่ได้ 14 วัน]

6.ชิลี [อยู่ได้ 90 วัน]

7.เอกวาดอร์ [อยู่ได้ 90 วัน]

8.จอร์เจีย [อยู่ได้ 90 วัน]

9.ฮ่องกง [อยู่ได้ 30 วัน]

10.อินโดนีเซีย [อยู่ได้ 30 วัน]

11.ญี่ปุ่น [อยู่ได้ 15 วัน]

12.สาธารณรัฐเกาหลี [อยู่ได้ 90 วัน]

13.ลาว [อยู่ได้ 30 วัน]

14.มาเก๊า [อยู่ได้ 30 วัน]

15.มองโกเลีย [อยู่ได้ 30 วัน]

16.มาเลเซีย [อยู่ได้ 30 วัน]

17.มัลดีฟส์ [อยู่ได้ 30 วัน]

18.เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค.58) [อยู่ได้ 14 วัน]

19.ปานามา [อยู่ได้ 180 วัน]

20.เปรู [อยู่ได้ 90 วัน]

21.ฟิลิปปินส์ [อยู่ได้ 30 วัน]

22.รัสเซีย [อยู่ได้ 30 วัน]

23.เซเชลส์ [อยู่ได้ 30 วัน]

24.สิงคโปร์ [อยู่ได้ 30 วัน]

25.แอฟริกาใต้ [อยู่ได้ 30 วัน]

26.ตุรกี [อยู่ได้ 30 วัน]

27.วานูอาตู [อยู่ได้ 90 วัน]

28.เวียดนาม [อยู่ได้ 30 วัน]

หมายเหตุ

>เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

>ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัญอมเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์http//nas.immigration.gov.tw/nase/และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

>รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

>ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงจราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengaen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัคราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net 

>ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

>โคลอมเบียยกเว้นการลงตาให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D ) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย