รวบรวมแบบฟอร์ม 10 ประเทศอาเซียน Guideline การเขียนใบ ตม. เข้า-ออก


16 มกราคม 2017, 16:44:00 by hoteltimeline.com


นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทุกคนคงอย่างจะกล่าวคำขอบคุณกับผู้คิดค้นเครื่องบิน ที่ทำให้ทุกวันนี้ เราจะเดินทางไปไหนก็ได้ ตามจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล รวมถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินก็มีความสะดวกหลายอย่าง แต่ที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลย คือเรื่องของเวลา รวดเร็วมากที่สุกเมื่อเทียบกับการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ

 

ด้วยเหตุเรื่องของเวลา จึงทำให้หลายคนตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ส่วนมากต้องไปด้วยเครื่องบิน และสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอเมื่อไปถึงก็คือ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ละประเทศมีระดับความเข้มงวดที่แตกต่างกัน ซึ่งก่อนที่จะผ่านด่านทุกคนก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบตรวจคนเข้า-ออกเมือง และบางครั้งคำบางคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราไม่คุ้นเคยก็มีบ้าง วันนี้จึงอยากหยิบยกมาให้ชมกัน

 

ข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มใบตรวจคนเข้า-ออกเมือง

1.ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

2.ข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในพาสปอร์ต

3.เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4.ควรใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด

ผู้ช่วยสำรองตั๋วเดินทางทุกสายการบินทั่วโลกและจองห้องพัก
02-656-1210 | 095-7401989 

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศไทย

บัตรขาออก (Depaeture Card)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศไทย

บัตรขาเข้า (Arrivel Card)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศกัมภูชา

เขียนใบศุลกากร

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศลาว

 

บัตรขาออก (Depaeture Card)

 

บัตรขาเข้า (Arrivel Card)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศพม่า

เขียนใบศุลกากร

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศสิงคโปร์ (หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในปัจจุบัน แต่ก็ยังใช้ศัพท์เดิมอยู่)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศอินโดนีเซีย (ต้องเขียนใบศุลกากร แต่ไม่ต้องเขียนใบ ตม.)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศบรูไน

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศฟิลิปปินส์

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศฮ่องกง (ไม่มีลงตราปั้มในพาสปอร์ต แต่ให้กระดาษมาหนึ่งแผ่นเช่นเดียวกันกับมาเก๊า)

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศไต้หวัน

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศญี่ปุ่น (ใบ ตม. และ ศุลกากร)

 

ใบศุลกากร (Custom Form) ของญี่ปุ่น

เดินทางคนเดียวไม่ต้องระบุจำนวนลงไป และถ้าเดินทางสองคน ให้เขียนจำนวน 1 คน โดยไม่ต้องนับตัวเอง หรือมาเป็นครอบครัว โดยใช้นามสกุลเดียวกัน สามารถเขียนใบเดียวได้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อน ต้องเขียนแยกคนละใบ

 

ใบตรวจคนเข้าเมือง : ประเทศเกาหลีใต้

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : เพจเฟสบุ๊ค เที่ยวคนเดียวต้องสตรอง, travel.Mthai.com
ที่มา : singletravelstrong.wordpress.com


read all news