ญี่ปุ่นต้อนรับ Tokyo Olympic 2020 จ่อผ่อนปรนกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาจำนวนไกด์ไม่เพียงพอ


27 กรกฎาคม 2017, 17:38:56 by hoteltimeline.com


ประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมอย่างเต็ม เพื่อต้อนรับการจัดงาน Tokyo Olympic 2020 คาดการณ์ว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศระหว่างการจัดงานเป็นจำนวนมาก

 

ส่งผลให้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางญี่ปุ่นตกลงที่จะปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของล่ามแปลภาษา ให้สามารถทำหน้าที่เป็นไกด์ล่ามแบบได้รับค่าตอบแทนได้ แม้จะไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยการแก้กฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2018

 

 

ตามกฎหมายเดิม ผู้ที่จะทำหน้าไกด์แปลภาษาได้ จะต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองจากทางรัฐบาล แต่เมื่อจำนวนของไกด์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงได้มีการพิจารณาปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


ส่วนของปัญหาที่พบเพิ่มเติม คือจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นปัญหาสำหรับไกด์ที่พูดภาษาจีนของญี่ปุ่นมีจำนวนน้อย จึงไม่เกิดความสมดุลกับนักท่องเที่ยว ที่จะมีการปรับแก้อย่างเร่งด่วนเช่นกัน

 


anngle.org กล่าว ผลกระทบการขาดแคลนของไกด์ ก็มีส่วนมาจากข้อสอบที่มีคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นอย่างละเอียด ซึ่งความยากของเนื้อหาก็อยู่ในระดับที่ทำให้มีผู้สอบผ่านอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้น กล่าวได้ว่าระบบดังกล่าวเป็นตัวฉุดให้ไม่สามารถผลิตไกด์แปลภาษาป้อนเข้าสู่ตลาดได้เพียงพอนั่นเอง
       
ดังนั้นจึงมีระบบแบบใหม่ วิธีการอบรมและสอบไกด์แปลภาษาจะเปลี่ยนไป จะเพิ่มการให้ความสำคัญกับความสามารถในการจัดการแผนการเดินทางแบบที่ในอดีตไม่เคยนำจุดนี้มาเป็นหัวข้อในการพิจารณา และจะต้องเพิ่มความสามารถทางการสื่อสาร (communication skill) เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการนำเที่ยวและวิธีการพูดให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ข้อมูล และความสนใจของลูกค้า เป็นต้น และจะแยกประเภทของไกด์เป็น ไกด์ที่ทำหน้าที่ดูแลการท่องเที่ยวโดยรวม กับไกด์ที่รับหน้าที่เฉพาะในบางพื้นที่ ใครที่จะเป็นไกด์เฉพาะในบางพื้นที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติรับรองจากทางรัฐก็ได้ เพียงแค่เข้ารับการอบรม หรือรับคุณสมบัติจากหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้น

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ manager


read all news